მიტანა & დაბრუნება

პროდუქციის მიტანა:

 • თბილისის მასშტაბით მიტანა ხორციელდება შეძენიდან 1-2 დღის ვადაში
  მიტანის ღირებულება 5 ლარი; 


 • რეგიონებში მიტანა ხორციელდება შეძენიდან 2-4 დღის ვადაში
  მიტანის ღირებულება -7 ლარი

დაბრუნებისა და გაცვლის წესები:

 • ქვედა საცვლები (ქვედა საცვლებში არ მოიაზრება საცურაო კოსტიუმები) დაბრუნებას ან/და გაცვლას არ ექვემდებარება
 • ფასდაკლებით გაყიდული საქონელი გაცვლასა და დაბრუნებას არ ექვემდებარება

საქონლის დაბრუნება:

 • საქონლის დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ მიღებიდან 24 საათის განმავლობაში

დაბრუნებისთვის წარმოდგენილი უნდა იყოს:

 1. ნივთი ჩაუცმელ მდგომარეობაში
 2. შესყიდვის დამადასტურებელი ორიგინალი ჩეკი
 3. წინასწარ უნდა შეავსოთ გადაცვლა/დაბრუნების ფორმა

 საქონლის გაცვლა:

საქონლის გაცვლა შესაძლებელია მხოლოდ იგივე ან მეტი ღირებულების საქონელში (შესაბამისი ნაშთის არსებობის შემთხვევაში) შეძენიდან 5დღის განმავლობაში.

გაცვლისთვის წარმოდგენილი უნდა იყოს:

 1. ნივთი ჩაუცმელ მდგომარეობაში
 2. შესყიდვის დამადასტურებელი ორიგინალი ჩეკი
 3. წინასწარ უნდა შეავსოთ გადაცვლა/დაბრუნების ფორმა

პროცედურა ხორციელდება „საქართველოს კანონის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ“ მიხედვით